โครงการศูนย์การเรียนรู้แบบสะเต็ม

ได้สิทธิ์การใช้ ซอฟต์แวร์ จาก บริษัท 168เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

VISUAL PLANNING FOR TEACHER  

image


ราคา 19,500.00
รายละเอียด


  

ICT STEM LAB ON DEMAND

image


ราคา 16,500.00
รายละเอียด


  

โปรแกรมระบบควบคุมโครงงาน Stem 1 

image


ราคา 19,500.00
รายละเอียด


 

โปรแกรมระบบควบคุมโครงงาน Stem 2 

image


ราคา 19,500.00
รายละเอียด