ระบบ ICT DIGITAL LIBRARY SOUND ON DEMAND
 
รายละเอียดคุณสมบัติของโปรแกรม
1. เป็นระบบที่เป็นเว็บแอปพลิเคชั่น (Web Application) มีฟังก์ชั่น
  การทำงานอยู่บนเว็บผ่านทางโปรแกรมประเภทบราวเซอร์ และสามารถทำงานได้ในระบบเครือข่ายภายใน (Intranet) โดยติดตั้งโปรแกรมระบบทั้งหมดบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่แม่ข่าย
2. เป็นระบบที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Linux Server
3. เป็นระบบระบบที่รองรับการทำงานด้วยภาษาเว็บโปรแกรมมิ่ง (Web Programming Language) ได้แก่ PHP, HTML, Java Script, ActiveX
4. เป็นระบบที่รองรับการทำงานร่วมกับ Apache Web Server
5. เป็นระบบที่สนับสนุนการทำงานร่วมกับโปรแกรมบราวเซอร์ ได้แก่ Microsoft Explorer, Google Chrome
6. เป็นระบบที่สามารถจัดเก็บรวบรวมสื่อที่อยู่ในรูปแบบของเสียงเพลงได้ เก็บอยู่ในระบบฐานข้อมูลบน SERVER
7. ระบบสามารถจัดเก็บ และสามารถเรียกใช้งานด้วยระบบกราฟิก โดยแยกตามหมวดหมู่ของชนิดของเพลงได้ ไม่น้อยกว่า 23 หมวด ดังนี้
    7.1 คลาสสิก
7.2 กอสเปล
7.3 แจ็ซ
7.4 ลาติน
7.5 บลูส์
7.6 รึทึมแอนด์บลูส์
7.7 พังก์
7.8 ร็อก
7.9 โกธิกร็อก
7.10 เมทัล
7.11 ป็อป
7.12 คันทรี
7.13 อิเล็กทรอนิกส์
7.14 อิเล็กทรอนิกส์แดนซ์ เฮาส์ แทรนซ์ ยูเคการาจ เทคโน ดรัมแอนด์เบส
7.15 อิเล็กทรอนิกา
7.16 เมโลดิก
7.17 สกา เร้กเก้ ดั๊บ
7.18 ฮิปฮอป แร็ป บิ๊กบีต ทริปฮอป
7.19 เวิลด์มิวสิก
7.20 ชิลล์เอาท์ ดาวน์เท็มโป แอมเบียนต์
7.21 เพลงลูกทุ่ง
7.22 เพลงลูกกรุง
7.23 เพลงเพื่อชีวิต
8. เป็นระบบจัดเก็บ VIDEO, VCD, หรือ DVD เกี่ยวกับเสียงที่เน้นการใช้เพลงในการเรียนรู้
9. ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มข้อมูลเพลงได้ไม่จำกัดจำนวน
10. เป็นระบบที่ผู้ใช้เลือกฟัง ได้ตามเนื้อหาตามความต้องการ
11. ระบบสามารถรองรับการใช้ในรูปแบบหลายผู้ใช้งานในเวลาเดียวกัน (Multiuser)