หน่วยความจำ
  - หน่วยความจำหลัก (Memory) ชนิด DDR3 RAM ขนาด 8 GB BUS 1333
แผงวงจรหลัก
  - มี CPU LGA1155 Xeon(R) Processor E3-1220 3.10 GHz
  - อินเทอร์เฟสฮาร์ดดิสก์ เป็นแบบ Serial ATA 133
    มีสล็อตแบบ PCI Express x 8 1 สล๊อต
    มีสล๊อตแบบ PCI 1 สล๊อต
  - มีพอร์ต USB 4 ช่อง
  - มีสล็อตติดตั้ง Memory แบบ DDR RAM 4 สล๊อต
  - มีพอร์ต RJ-45 2 ช่องหน่วยความจำสำรอง
  - มีจานแม่เหล็กที่มีการเชื่อมต่อแบบ Serial ATA ที่มีความจุรวมทุกตัว 12 TB และมีความเร็วรอบ 7,200 rpm
วงจรควบคุมการแสดงผล
  - มีหน่วยความจำ 128 MB ONBOARD จอภาพ
     
จอภาพ
  - จอภาพแบบ LED ขนาด 18.5"
  - เป็นจอชนิดแผ่รังสีต่ำ (Low Radiation) และประหยัดพลังงาน (Energy Star)
ตามข้อกำหนดของ EPA (Environment Protection Agency)
  - แสดงรายละเอียดของภาพสูงสุดได้ 1,024 x 768 จุด1.7 แป้นพิมพ์และเมาส์
  - มีแป้นพิมพ์ ที่มีการเชื่อมต่อเป็นไปตามมาตรฐาน USB
อุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง (Mouse) เป็นแบบ Optical
1.8 วงจรเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface ONBOARD )
  - รองรับมาตรฐาน 10 BASE-T และ 100 BASE-T หรือ Integrated Ethernet 10/100/1000
1.9 ตัวถัง (CASE) ระบบจ่ายพลังงาน และการระบายความร้อน
  - ใช้ได้กับระบบไฟ 220 V 50/60 Hz