กระดานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Board) ขนาด 65 นิ้ว
            ยี่ห้อ Razr P65
            รุ่น P65
            ราคา 225,000 .-
            รายละเอียด