เครื่องคอมพิวเตอร์
All in one PC touch screen ยี่ห้อ MSI รุ่น MSI AE222
คุณลักษณะพื้นฐาน
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) Intel Core i5-4460s 2.90 Ghz
  - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 8 GB
  - มีพอร์ต USB 2.0 4
    มีพอร์ต USB 3.0 2 (with Super Charger)
  - มีช่องสายไมค์และหูฟัง
  - มีพอร์ต RJ-45 1 ช่อง
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) 1 TB 3.5" ชนิด SATA III 7200 RPM
  - มี Card reader 3 in 1(SD,MMC.MS)
  - มีวงจรควบคุมการแสดงผลที่มีหน่วยความจำ 256 Mb (Onboard)
  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000x1 Base-T
  - มีจอภาพแบบ LED ขนาด 21.5" แบบ Touch Screen แสดงรายละเอียดของภาพสูงสุดได้ 1,920 x 1080 จุด
  - มีกล้อง Webcam ขนาดความละเอียด 1.0 M-pixel
  - มีวงจรเสียงที่ติดตั้งบนแผงวงจรหลัก
  - มีระบบจ่ายพลังงานเพียงพอต่ออุปกรณ์สามารถจ่ายพลังงานได้ไม่ต่ำกว่า 90 วัตต์มีระบบจ่ายพลังงาน
  - อุปกรณ์ทุกอย่าง Build in รวมอยู่ ภายในตัวถัง (CASE) เดียวกัน
  - มีแป้นพิมพ์ ที่มีการเชื่อมต่อเป็นไปตามมาตรฐาน USB Interface
  - อุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง (Mouse) เป็นแบบ USB Interface
  - ผลิตภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอ ต้องมีสติ๊กเกอร์แสดงรายละเอียดของอุปกรณ์ การรับประกันสินค้าและชื่อบริษัทฯ / ห้างร้าน /สถานที่ติดต่อ ติดที่ CASE
  -