Software
ตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัท 168เอ็ดดูเคชั่น จำกัด อย่างถูกต้องตามกฎหมาย : ได้สิทธิ์การใช้ซอฟแวร์ที่ถูกต้องจาก บริษัท 168 เอ็ดดูเคชั่น จำกัด เรียนออนไลน์ ติวออนไลน์ คอร์สออนไลน์ คอร์สติวเข้ม!!สอบเข้า ม.4 เตรียมอุดม โดย อ.เตรียมอุดม ติวเข้ม เน้นตรงจุด ด้วยคอร์สตะลุยโจทย์ ชีววิทยา โดย ผศ.ดร.สมาน แก้วไวยุทธ เนื้อหา.เคมี ม.ปลาย PAT2 / O-NET โดย อ.สุธน เสถียรยานนท์ เพื่อพิชิตข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ด้วยระบบการเรียนออนไลน(โดย บริษัท 168 เอ็ดดูเคชั่น จำกัด)

บริษัท เค แอนด์ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ราคาถูก คุณภาพมาตราฐาน บริการด้วยความจริงใ


Project

ห้องเรียนคอมพิวเตอร์

- บริการจัดสร้างห้องเรียนคอมพิวเตอร์วางระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

- จำหน่ายและให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

- รับปรึกษาทางด้านออกแบบซอฟต์แวร์ และให้เช่าพร้อมจำหน่ายซอฟต์แวร์
-ปรับปรุงและตกแต่งห้องเรียนคอมพิวเตอร์
์์และห้องเรียนรูปแบบต่าง ๆ
-ฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ - พร้อมบริการหลังการขาย ตลอดระยะเวลาประกัน ที่ทำให้คุณมั่นใจยิ่งกว่า

Computer room

image

Computer classroom คือ ห้องเรียนอัจฉริยะที่นำเทคโนโลยี มาช่วยให้ครูกับนักเรียน สามารถสื่อสารเนื้อหาการเรียนการสอน ในรูปแบบสื่อผสม (multimedia)

ศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุด

- รับออกแบบจัดทำและปรับปรุงห้องสมุดเดิม ให้เป็นห้องสมุดยุคไอทีพร้อมสื่อมัลติมีเดียที่
ทันสมัย
- รวบรวมไฟล์หนังสือไว้เป็นพันเล่ม สามารถสืบค้นผ่านระบบ สามารถเปิดอ่านกับอุปกรณ์ Ipad , Tablet ,Smartphone
- พร้อมบริการหลังการขาย ตลอดระยะเวลาประกัน ที่ทำให้คุณมั่นใจยิ่งกว่า

Living library / Learning Center


หมายถึงห้องสมุดที่มีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศให้ทันสมัยครบถ้วน สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
#ห้องสมุดมีชีวิต,#ห้องสมุด Digital Library,#ห้องสมุดดิจิตอล, #Digital Library,#ห้องสมุด ICT Digital Library,#ห้องสมุด ICT,#ICT Digital Library

ห้องเรียนอาเซียน
Asean Study Center


  
- บริการจัดทำห้องอาเซียน
- รับตกแต่ง ปรับปรุงห้องเรียนพิเศษสู่อาเซียน
- รับจัดทำศูนย์การเรียนรู้อาเซียนเพื่อ
ให้เข้าสู่โครงการ ห้องเรียนคุณภาพสู่มาตรฐาน Asean
- พร้อมบริการหลังการขาย ตลอดระยะเวลาประกัน ที่ทำให้คุณมั่นใจยิ่งกว่า

 

Asean room

image“ศูนย์อาเซียนศึกษา Asean Study Centre” 

เพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมสู่
อาเซียนในปี 2558

ห้องเรียน Gifted

image-

โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน
ที่มีความสามารถพิเศษ
ด้าน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

 (Gifted Program :
Science - Mathematics)

รับจัดทำห้องเรียน Gifted และปรับปรุงใหม่

- พร้อมบริการหลังการขาย ตลอดระยะเวลาประกัน ที่ทำให้คุณมั่นใจยิ่งกว่า

Science Lab on demand

- รับออกแบบ และให้คำปรึกษาในการสร้าง
ห้องปฏิบัติการวิืทยาศาสตร์

- พร้อมบริการหลังการขาย ตลอดระยะเวลาประกัน ที่ทำให้คุณมั่นใจยิ่งกว่า

 

 

Smart class room in the future

image

รับออกแบบจัดทำ

ห้องเรียนอัจฉริยะ เพื่อ ควบคุมดูแลนักเรียนใ้้ห้ทั่วถึง

เพิ่มประสิทธิผลให้การสอน

 

image

Tutor center in school

รับออกแบบจัดทำ

- ห้องเรียนกวดวิชา , ห้องติวเตอร์ พร้อมสื่อที่ทันสมัย

 

image

Center for Asian languages

เรียนรู้เบื้องต้นภาษา 10 ประเทศอาเซียน
โดยใช้สื่อการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์

 

image

Smart classroom visual planning for teacher

 

Led Display Information

รับทำป้ายโฆษณา Indoor , Outdoor
ทุกชนิด
- พร้อมบริการหลังการขาย ตลอดระยะเวลาประกัน ที่ทำให้คุณมั่นใจยิ่งกว่า

image

โรงภาพยนตร์ 3 มิติ เพื่อการศึกษาในโรงเรียน

รับจัดทำโรงภาพยนตร์สามมิติ เพื่อเข้าชมภาพยนตร์สามมิติ ของจริง เพื่อให้สัมผัสได้ถึงเทคโนโลยีสามมิติในอนาค
- พร้อมบริการหลังการขาย ตลอดระยะเวลาประกัน ที่ทำให้คุณมั่นใจยิ่งกว่า

โครงการหลังคาคลุมลานกีฬาเอนกประสงค

เพื่อให้นักเรียนมีหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์

สำหรับทำกิจกรรมหน้าเสาธงก่อนเข้าเรียน รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการ วิชาการและอื่นๆ .

Digital School Thailand 4.0

โครงการจัดการเรียนการสอน Digital School Thailand 4.0 จากเนื้อหาบทเรียนในหนังสือ ผ่านสื่อการสอนแบบดิจิตอล

STEM Robotics

STEM Robotics ส่งเสริมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และ คณิตศาสตร์ (Mathematics)

STEM EDUCATION

สะเต็มศึกษา นวัตกรรมการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

#STEM,#สะเต็ม,#ห้องสะเต็ม,#ห้องSTEM,#ห้องเรียนสะเต็ม,#ห้องเรียนSTEM,#ศูนย์การเรียนรู้สะเต็ม,#ศูนย์การเรียนรู้แบบสะเต็ม,#ศูนย์การเรียนรู้แบบSTEM,#STEM EDUCATION

บริการออกแบบและติดตั้งระบบเน็ตเวิร์ค

บริการออกแบบและติดตั้งระบบเน็ตเวิร์ค LAN,Wireless LAN, WAN, VPN, Firewall, VoIP(VoiceOver IP)-บริการเดินสาย LAN